Olika behandlingar mot sömnapné

Vilken är den mest effektiva behandlingen mot sömnapné?

När det gäller behandling av sömnapnésyndrom brukar det bli aktuellt med antingen CPAP eller sömntandställning. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) kan liknas vid en andningsmask och är en behandling med kontinuerligt luftvägsövertryck. CPAP är den effektivaste behandlingen vid sömn-apné och har en visad effekt mot såväl dagtrötthet som apnéförekomst, oavsett sömnapnésyndromets svårighetsgrad.

Sömntandställning, eller apnéskena, används huvudsakligen för dem som har lätt till måttlig sömnapné, men kan även användas vid svår sömnapné om CPAP inte tolereras. Underkäken förs fram med en sömntandställning och man får på så sätt en fri övre luftväg.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!