Symtom på sömnapné

Fick just veta att min mans natthosta beror på sömnapné. Vilka andra symtom finns?

Snarkning är ett tecken på ofri övre luftväg och obstruktiv sömnapné. Andra vanliga symtom är dagtrötthet, att man inte känner sig utvilad på morgonen. En del är så trötta att de har svårt att klara av sitt arbete och tröttheten leder även till en ökad risk för trafikolyckor. Att gå upp och kissa på natten och att man på morgonen är torr i munnen och har en tjockhetskänsla i halsen. Den som kommer på remiss för en sömnapnéutredning har vanligen sökt sig till vården för problem med snarkning i kombination med trötthet på dagen. Alla kanske inte vet om att de snarkar och majoriteten av de med sömnapné är inte dagtrötta.

Sömnapné har ett rykte om att vara en manlig sjukdom, vilket kan bero på att män snarkar högre än kvinnor. Studier från Uppsala har dock visat att sömnapné är utomordentligt vanligt även bland kvinnor. Studien visade att övervikt och högt blodtryck men inte dagtrötthet var en risk för sömnapné.

För att bedöma graden av sömnapné lägger man ihop summan av alla apnéer (andningsuppehåll som pågår i minst tio sekunder) och hypopnéer (nedsatt andning) under natten och dividerar med antalet timmars sömn. Då får man ett apné-hypopné-index (AHI). Detta ska normalt vara mindre än 5. Patienter med milt sömnapnésyndrom har ett AHI mellan 5 och 15. Vid måttliga besvär mellan 15 och 30, och med ett AHI över 30 klassas sömnapnén som grav. Även graden av dagtrötthet vägs in i bedömningen av hur allvarligt sjukdomstillståndet är.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!