Symtom på sömnapné

Fick just veta att min mans natthosta beror på sömnapné. Vilka andra symtom finns?

Fick just veta att min mans natthosta beror på sömnapné. Vilka andra symtom finns?

Snarkning är ett tecken på ofri övre luftväg och obstruktiv sömnapné. Andra vanliga symtom är dagtrötthet, att man inte känner sig utvilad på morgonen. En del är så trötta att de har svårt att klara av sitt arbete och tröttheten leder även till en ökad risk för trafikolyckor. Att gå upp och kissa på natten och att man på morgonen är torr i munnen och har en tjockhetskänsla i halsen. Den som kommer på remiss för en sömnapnéutredning har vanligen sökt sig till vården för problem med snarkning i kombination med trötthet på dagen. Alla kanske inte vet om att de snarkar och majoriteten av de med sömnapné är inte dagtrötta.

Sömnapné har ett rykte om att vara en manlig sjukdom, vilket kan bero på att män snarkar högre än kvinnor. Studier från Uppsala har dock visat att sömnapné är utomordentligt vanligt även bland kvinnor. Studien visade att övervikt och högt blodtryck men inte dagtrötthet var en risk för sömnapné.

Källa:
Hjärt-Lungfondens skrift om Sömnapné
Vetenskapligt ansvarig
: Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, Institutionen för Kirurgi och perioperativa vetenskaper
Datum:
2019-01-08