Sarkoidos - symtom

Sarkoidos är en sjukdom som kan ge en lång rad olika symtom. Det beror på att så gott som alla organ i kroppen kan drabbas. I nio fall av tio drabbas lungorna, men symptom från bland annat ögon och hud är också vanliga.

Symtom på sarkoidos

Symtom vid akut sjukdomsdebut

 • Hög feber
 • Sjukdomskänsla
 • Torrhosta
 • Tryck över bröstet
 • Knölros
 • Svullna fotleder
 • Rodnade, ljuskänsliga ögon


Symtom vid smygande sjukdomsdebut

 • Något förhöjd kroppstemperatur
 • Uttalad trötthetskänsla
 • Viktnedgång
 • Torrhosta
 • Andfåddhet
 • Torra slemhinnor
 • Hudförändringar

Symtomen kan vara antingen akuta eller smygande beroende på vilken typ av sarkoidos det handlar om.

De som drabbas av den akuta formen av sarkoidos, Löfgrens syndrom, uppvisar en mycket homogen bild, medan övriga sarkoidospatienter är mer heterogena och kan delas in i flera undergrupper.

Ömmande fläckar på huden

Vid Löfgrens syndrom drabbas patienten av hög feber, torrhosta och ibland viss tryckkänsla över bröstet. På huden kan runda, upphöjda och ömmande blåröda fläckar uppkomma, vanligen på underbenen. Dessa kallas knölros (erythema nodosum) och är vanligare hos kvinnor än män. Män drabbas oftare av svullnad och värk i fotlederna. Det kan till och med i det akuta skedet bli svårt att gå.

Löfgrens syndrom klingar oftast av inom ett antal månader utan att sedan återkomma.

Långsamt smygande symtom

För de flesta som drabbas av sarkoidos kommer symtomen långsamt smygande. Tecken på sjukdom är ofta torrhosta, uttalad trötthetskänsla, ibland viktnedgång och något, men sällan kraftigt, förhöjd kroppstemperatur. Vid denna variant av sarkoidos blir sjukdomsförloppet oftast mer utdraget med symptom från såväl lungor som andra organ. 

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om sarkoidos som är faktagranskad av Johan Grünewald, professor i experimentell lungmedicin vid Institutionen för Medicin, Karolinska institutet, Solna.