Sarkoidos och lungfibros symptom

Sarkoidos är en sjukdom som kan ge en lång rad olika symptom och drabba så gott som alla organ i kroppen. Lungfibros är ett samlingsnamn som omfattar en rad sällsynta sjukdomar, till exempel IFA som uppstår och utvecklas utan känd orsak.

Sarkoidos påvisas i nio fall av tio i lungorna men symptom från bland annat ögon och hud är också vanliga. Symptomen beror på var i kroppen sjukdomen finns. Det finns olika sorters symtom, akuta och smygande.

Akut sarkoidos

När sarkoidosen kommer akut i form av Löfgrens syndrom märker patienten det direkt, bland annat genom allmän sjukdomskänsla, hög feber, eller bara torrhosta och ibland viss tryckkänsla över bröstet. På huden kan en rad runda, upphöjda och ömmande blåröda fläckar uppkomma, vanligen på underbenen. Dessa kallas knölros (erythema nodosum) och ses hos kvinnor oftare än hos män. Manliga patienter drabbas i stället oftare av svullnad och värk i fotlederna. Det kan till och med i det akuta skedet bli svårt att gå.

Smygande sarkoidos

Sarkoidos kan också uppkomma långsamt och smygande. Tecken på sjukdom är ofta torrhosta och något förhöjd kroppstemperatur, sällan högre än 38,5 grader. Olika hudförändringar kan också förekomma ibland samtidigt som tidigare ärr på kroppen svullnar och ändrar färg. Torrhet i mun och torra ögon noteras hos vissa.

Sjukdomsförloppet är ofta mindre gynnsamt vid icke akut sarkoidos och det kan ta längre tid att bli frisk.

Lungfibros

Sjukdomen börjar i regel med andfåddhet, som kommer smygande och varar under lång tid. I början är man andfådd endast vid ansträngning men senare även i vila. Just den långsamma starten på sjukdomen lungfibros och den långsamma försämringen av symptomen gör att den som blir sjuk ofta inte märker något påtagligt förrän efter lång tid. I allvarliga fall sker emellertid en snabb försämring av andningsfunktionen.

Upp till hälften av patienter som får diagnosen IFA har trumpinnefingrar, det vill säga fingrar med ansvällningar av yttersta delarna som får dem att se ut som trumpinnar. Läkarna har lärt sig att tolka detta som tecken på långt gången lungskada. Patienter med IFA har sällan feber, däremot går många ner i vikt. När ärrbildningen i lungorna har brett ut sig kan patienten få cyanos – en blåaktig färg på läpparna på grund av dåligt syresatt blod.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om sarkoidos och lungfibros som är faktagranskad av Anders Eklund, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset/institutet.

Sidan senast uppdaterad 2015-09-04