Sarkoidos - behandling

Någon botande behandling mot sarkoidos finns inte. Orsaken till sjukdomen är okänd och det är inte alltid nödvändigt att behandla sarkoidos eftersom sjukdomen kan läka ut av sig själv.

Läkarna brukar ge råd om att behandla eller inte utifrån hur den enskilda patienten mår och hur röntgenbilden och lungfunktionen utvecklas. Vid besvärande symptom, till exempel vid försämrad lungfunktion, inleds ofta behandling med inflammationsdämpande medicin, i första hand kortisonpreparat.

Minska risken för bestående skador

Behandlingen kan bromsa sjukdomsförloppet, lindra symptomen och minska risken för bestående skador men det är osäkert i vilken mån medicinering på lång sikt påverkar utvecklingen av sjukdomen.

I de fall då sarkoidos behöver behandlas med läkemedel på grund av symptom eller fortskridande sjukdom ges i första hand inflammationshämmande kortison i tablettform. Kortisonet botar inte, men håller oftast sjukdomen under kontroll.

Sjukdomen vid sarkoidos kan läka ut av sig själv

Patienter med den akuta formen av sarkoidos – Löfgrens syndrom – får sällan kortison eftersom sjukdomen hos de flesta av dem ändå läker ut av sig själv. Vid behov behandlas patienterna med olika vanliga inflammationsdämpande preparat för att dämpa ledvärk och göra ömmande hudutslag mindre känsliga.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om sarkoidos  som är faktagranskad av Johan Grünewald, professor i experimentell lungmedicin vid Institutionen för Medicin, Karolinska institutet, Solna.