Sarkoidos – vad är det?

Sarkoidos brukar kallas den gåtfulla sjukdomen. Läkarna vet inte varför sarkoidos uppkommer, bara att sjukdomen är av inflammatorisk karaktär och att den i nio fall av tio drabbar patientens lungor (pulmonell sarkoidos).

Fakta om sarkoidos 
  • Varje år insjuknar cirka 1 200 personer i Sverige i sarkoidos och 16 000 lever med sjukdomen.
  • Tvärtemot vad man tidigare trott insjuknar något fler män än kvinnor.
  • Vid akut insjuknande är prognosen god medan patienter med diskretare symptom före diagnos riskerar ett mer utdraget sjukdomsförlopp.
  • Sarkoidos är betydligt vanligare i de glest befolkade delarna i nordvästra Sverige än i storstadsområdena runt Stockholm och Göteborg.

Sarkoidos räknas till gruppen lungsjukdomar, även om förändringar kan förekomma i många andra organ (extrapulmonell sarkoidos), till exempel i huden, lymfkörtlarna, levern, mjälten, njurarna, ögonen och nervsystemet.

Symptom som utvecklas sakta

Två tredjedelar av dem som drabbas insjuknar med symptom som sakta utvecklas under loppet av månader, men sarkoidos kan också debutera plötsligt med feber och symptom från lungor, hud och leder. Då handlar det om akut sarkoidos eller Löfgrens syndrom efter den svenske sarkoidosforskaren Sven Löfgren (1920-1978).