Sarkoidos och lungfibros - vad är det?

Det finns en grupp mindre vanliga sjukdomar som drabbar lungornas stödjevävnad, lungblåsor och luftrör. De kallas med ett samlingsnamn interstitiella lungsjukdomar, och omfattar bland annat diagnoser som sarkoidos och lungfibros.

Fakta Sarkoidos och Lungfibros
  • 1500-200 nya fall av sarkoidos registreras årligen. Majoriteten insjuknar under våren. 
  • Symptomen kan komma smygande eller akut. Ofta märks torrhosta, feber och hudförändringar.
  • Lungfibros drabbar framförallt män över 60 år som röker.
  • Andfåddhet är det vanligaste tecknet på lungfibros.  

Klicka i menyn uppe till vänster för att läsa mer om symptom och behandling av sarkoidos och lungfibros.

Sidan senast uppdaterad 2015-11-30