Lungfibros - symtom

Symtomen vid IPF, lungfibros utan känd orsak, utvecklas ofta under lång tid och kommer smygande. De vanligaste symtomen är andfåddhet vid ansträngning och torrhosta.

Ju mer fibrosen utvecklas, desto svårare blir det att andas och vid grav lungfibros kan man ha andnöd även i vila.

Blodet dåligt syresatt

Personer med IPF kan ibland få så kallade "trumpinnefingrar", vilket innebär att fingrarna svullnar utanför den yttre leden så att de ser ut som trumpinnar. Vid utbredd ärrbildning i lungorna kan patienten få cyanos - en blåaktig färg på läpparna på grund av att blodet är dåligt syresatt.

Symtom på lungfibros

  • Andfåddhet vid ansträngning
  • Torrhosta
  • Andnöd i viloläge
  • Svullna fingrar

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om lungfibros som är faktagranskad av Magnus Sköld, professor i lungmedicin, Institutionen för Medicin vid Karolinska institutet, Solna, samt överläkare vid tema Inflammation och Infektion, Patientområde Lung- och Allergisjukdomar, patientflöde Lungvävnadssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.