KOL symptom

Det är framförallt rökare som drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) men det är inte säkert att de reagerar på varningstecknen. Rökhostan, som innebär en nästan ständig hosta och upphostning av slem, ses som ett naturligt tillstånd för många rökare.

Symptom KOL
  • Upphostning av slem
  • Trötthet
  • Dålig ork
  • Andfåddhet även vid mindre ansträngning
  • Ökad hosta
  • Missfärgad upphostning

Det första symptomet för KOL är oftast upphostning av slem. Symptomen på nedsatt lungfunktion, som trötthet och andfåddhet, kommer i allmänhet senare, när processen kan ha pågått i årtionden.

Symptomen på KOL är framför allt trötthet, dålig ork och andfåddhet, även vid liten fysisk ansträngning eller till och med när man vilar. Ökad hosta och missfärgad upphostning är också ett typiskt och viktigt inslag i sjukdomsbilden vid KOL även i tidiga stadier. 

Nedsatt andningsförmåga vid KOL

Eftersom nästan alla som har KOL är rökare, förknippar de ofta symptomen med rökningens välkända negativa effekt på konditionen. Därför finner de sig i sin minskade ork och anpassar sig till detta.

Stillsamma personer som inte sätter andningsförmågan på prov kan ha förlorat mer än hälften av sin andningsförmåga på grund av KOL innan de förstår att de är sjuka. När andningsförmågan sjunker ytterligare brukar dock symptomen komma ganska fort och snart bli allt värre.

Svår KOL

När sjukdomen utvecklats till svår KOL får den karaktären av allmänsjukdom eftersom flera organ då blir påverkade, till exempel hjärta, muskler och skelett. Aptitlöshet, avmagring och muskelsvaghet är också vanligt.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-23