Symptom på KOL

Symptomen på KOL kommer smygande och misstas inledningsvis ofta för förkylning och ”normal rökhosta”.Först efter flera årtionden blir tröttheten och andnöden vid fysisk ansträngning påtaglig.

Symptom på KOL
  • Täta och långdragna luftvägsinfektioner
  • Hosta och upphostning av slem
  • Andnöd vid fysisk ansträngning
  • Svår trötthet som inte går över vid vila
  • Ofrivillig viktnedgång

Cirka 80 procent av de som drabbas av KOL är rökare. Symptomen för rök-relaterad KOL börjar oftast som upprepade luftvägsinfektioner som varar allt längre. I stället för att vara ”förkyld” någon vecka pågår luftvägsinfektionerna flera veckor och ganska snart efter en infektion kommer en ny ”förkylning”. 

I det fortsatta förloppet noteras ofta daglig hosta och upphostning av slem, så kallad rökhosta (kronisk bronkit), som av många rökare kan upplevas som ett ”normalt” tillstånd. Det är det alltså inte. Denna kroniska inflammation är själva roten till att lungorna bryts ned. 

Den påföljande luftrörsförträngningen och lungförstöringen kommer smygande och märks oftast inte förrän processen pågått i årtionden. Symptomen domineras då av den försämrade lungfunktionen. Trötthet, dålig ork och andnöd även vid liten fysisk ansträngning eller till och med i vila är typiska symptom vid mer avancerad sjukdom. 

Försämringsperioder vid KOL

Försämringsperioder med ökad hosta och missfärgad upphostning kallas för exacerbationer och utlöses ofta av infektioner. Exacerbationer är ett typiskt och viktigt inslag i sjukdomsbilden även i tidiga stadier när besvären mest består av bronkitsymptom. Upprepade exacerbationer är mycket ogynnsamt vid KOL och leder till mer symptom, ökad infektionsbenägenhet, sämre livskvalitet, snabbare förlust av lungfunktionen, ökat behov av sjukhusvård och ökad dödlighet. 

När sjukdomen utvecklats till svår KOL får den karaktären av allmänsjukdom eftersom flera organ då kan påverkas, till exempel hjärta, muskler och skelett. Aptitlöshet, avmagring och muskelsvaghet är inte ovanligt vid svår KOL. 

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om KOL
Vetenskapligt ansvarig: Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Datum: 2019-09-25