KOL riskfaktorer

För lungsjuka är det viktigt att undvika infektioner, eftersom varje infektion kan skada lungorna ytterligare. Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – särskilt de som fortfarande röker och har hosta med slem – löper en ökad risk att drabbas av akuta luftrörsinfektioner och lunginflammation.

Bakterie- och virusinfektioner hos personer med KOL kan ge försämringsperioder (exacerbationer). Försämringen medför ökande hosta med slem som ändrar färg från vitt, grått eller ofärgat till gult eller grönt. Den drabbade känner sig sjuk och får mer andnöd än vanligt. Feber brukar däremot inte förekomma utan kan vara ett tecken på lunginflammation.

Ond spiral för KOL-drabbade
Ofta är det en vanlig virusförkylning som inleder försämringsperioden, men förkylningen går inte över. I stället tilltar missfärgade upphostningar. Om den som har KOL ofta drabbas av täta och svåra försämringar ska försiktighet iakttas vid kontakt med förkylda personer. Särskilt smittsamma är förkylda barn upp till 4-5 års ålder.

En del försämringsperioder går över av sig själva. I svårare fall behövs läkarhjälp och antibiotikabehandling. Hos patienter med svår KOL kan försämringen bli dramatisk så att läkarhjälp måste sökas akut. Ibland blir sjukhusvård nödvändig.

Försämringsperioder av det här slaget bidrar till sjukdomsutvecklingen. Det blir en ond spiral där patienten får nedsatt lungfunktion, mer symptom, känner mer oro och upplever sämre livskvalitet. Försämringsperioderna kommer ofta mycket akut och varar från någon vecka till månader.

KOL ökar risk för lunginflammation
KOL-sjuka löper också en ökad risk att få lunginflammation. I förebyggande syfte rekommenderas vaccination mot influensa och pneumokockinfektion. Influensavaccin bör göras varje år. Pneumokockvaccination upprepas efter 5 år och har visat sig minska risken för allvarliga lunginflammationer.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Kjell Larsson, professor emeritus vid institutet för miljömedicin, lung- och luftvägsforskning, Karolinska institutet, Stockholm.