Nytt läkemedel för KOL-sjuka

Ett nytt läkemedel som minskar inflammationen i de finaste luftrören och i lungblåsorna och som därmed minskar antalet försämringsperioder och förbättrar lungfunktionen hos KOL-patienter har godkänts av Läkemedelsverket.

De studier som föregått godkännandet visar att antalet försämringsperioder (exacerbationer) kan minska med mellan 17 och 21 procent för den som tar läkemedlet, som är en så kallad PDE4-hämmare. Läkemedlets aktiva substans roflumilast verkar antiinflammatoriskt på flera olika sätt och har visat sig dämpa KOL-relaterad inflammation. Läkemedlet tas i tablettform som komplement till de symptomdämpande läkemedel som redan används.