Motion viktigt för KOL-sjuka

Personer med lungsjukdomen KOL lider av kronisk syrebrist och blir lätt andfådda, vilket i många fall leder till att de är mindre fysiskt aktiva än andra i jämförbar ålder.

Men dessa personer, om några, skulle behöva vara fysiskt aktiva på en rätt hög intensitet minst 30 minuter per dag. Den slutsatsen drar Gabriella Eliason vid Örebro universitet som studerat KOL-sjukas muskulatur på cellnivå.

Patienter i senare stadier av sjukdomen uppvisar tydliga förändringar i muskulaturen där de uthålliga fibrerna minskat i antal och ersatts med mindre uthålliga fibrer. Denna utveckling kan dock bromsas om den som drabbas av KOL redan på ett tidigt stadium fokuserar på aktiviteter med hög intensitet.