Leva med KOL

Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är som att andas genom ett sugrör. Det är en kronisk sjukdom och kan medföra stora svårigheter att klara av vardagen på samma villkor som andra.

RÅD TILL DRABBADE
  • Det allra viktigaste är att sluta röka. Ta gärna professionell hjälp.
  • Rör på dig varje dag. Då tränar du också andningsmusklerna.
  • Vaccinera dig mot influensan årligen samt mot lunginflammation.
  • Undvik kontakt med förkylda personer, särskilt små barn, om du är infektionskänslig.

Sjukgymnasten spelar en viktig roll för att den som drabbats av KOL ska kunna återhämta sig fysiskt. Sjukgymnasten kan ge råd om effektiv andningsteknik, och hur man skonsamt kan hosta upp slem. Med hjälp av en sjukgymnast kan patienten också öva in ett träningsprogram som kan mjuka upp kroppen, stärka arm- och benmuskler och förbättra konditionen.

En arbetsterapeut kan hjälpa till med tekniska hjälpmedel och anpassning av bostaden. Arbetsterapeuten kan också träna in en bra arbetsteknik och ge goda råd om hur man utför vardagliga sysslor. Att ta pauser ofta är ett enkelt tips för att orka mer på längre sikt.

Psykologiskt och socialt stöd

Att drabbas av en kronisk sjukdom kan vara psykiskt påfrestande både för den drabbade och för anhöriga. Många med svår KOL och kronisk andningssvikt isolerar sig. Av rädsla för att plötsligt bli sämre kan det vara svårt att våga sig ut och delta i aktiviteter. Här kan samtalsstöd med en kurator, i grupp eller enskilt, vara till god hjälp.

Det psykosociala stödet har även betydelse för den fortsatta fysiska rehabiliteringen. Med hjälp av handfasta råd kring olika vardagliga situationer är det lättare att bryta mentala spärrar som ofta bottnar i oro och rädsla. I stället för att undvika olika aktiviteter kan man öva in ett förhållningssätt för att klara av dem. Om krafterna tar slut och man inte får luft gäller det att inte gripas av panik, utan sätta sig ner och vila i väntan på att andningen stabiliseras och orken sakta kommer tillbaka.

Skamkänslor på grund av rökningen

Många med KOL drabbas av skamkänslor på grund av att sjukdomen är orsakad av rökning, något de har åstadkommit själva. Ibland bidrar också de anhörigas reaktioner – ofta helt utan avsikt – till att den sjuke skuldbelägger sig själv. För omgivningen kan det vara svårt att förstå att den som stillasittande verkar helt frisk kan bli så påverkad av andfåddhet vid rörelse. Detta kan skapa spänningar i familjen.

För såväl patient som anhöriga är det viktigt att våga prata om de omvälvande känslor som följer i sjukdomens kölvatten. Ett råd är att lyssna på varandra, ta skammen och skulden på allvar, men för att kunna hjälpas åt att gå vidare bör man försöka utgå från den aktuella situationen och fundera över vad som är genomförbart med de begränsningar som sjukdomen innebär.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund.

Sidan senast uppdaterad 2015-11-10