Leva med KOL

Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är som att andas genom ett sugrör. Diagnosen innebär att patienten har en bestående funktionsnedsättning. KOL är en kronisk sjukdom och kan medföra stora svårigheter att klara av vardagen på samma villkor som andra.

HÄLSORÅD TILL DRABBADE
  • Det allra viktigaste är att sluta röka. Sök hjälp om du inte klarar det på egen hand – det finns många alternativ.
  • Kontrollera din vikt och ät en bra och blandad kost.
  • Motionera aktivt. Det håller kroppens muskler i trim och tränar också andningsmusklerna.
  • Undvik kontakt med förkylda personer, särskilt små barn, om du är infektionskänslig.
  • Vaccinera dig mot influensa och lunginflammation.

För att minska risken för ytterligare komplikationer eller följdsjukdomar är det mycket värdefullt för den som har KOL att försöka bibehålla eller öka sin fysiska förmåga. Dagliga promenader – även om det bara är några hundra meter – ger bättre muskelkraft, förbättrad cirkulation och stabilare lungfunktion.

Eftersom KOL är en sjukdom som till stor del är relaterad till livsstilen behöver den som drabbas se över sina levnadsvanor för att behandlingsresultatet ska bli optimalt. En arbetsterapeut kan hjälpa till med tekniska hjälpmedel och anpassning av bostaden samt träna in en bra arbetsteknik och ge goda råd om hur man utför vardagliga sysslor. Att ta pauser ofta är ett enkelt tips för att orka mer på längre sikt.

Samtalsstöd hjälper KOL-drabbade

Att drabbas av kronisk sjukdom kan vara psykiskt påfrestande både för den drabbade och för anhöriga. Många med svår KOL och kronisk andningssvikt isolerar sig. Av rädsla för att plötsligt bli sämre kan det vara svårt att våga sig ut och delta i aktiviteter. Här kan samtalsstöd med en kurator, i grupp eller enskilt, vara till god hjälp.

Det psykosociala stödet har även betydelse för den fortsatta fysiska rehabiliteringen. Med hjälp av handfasta råd kring olika vardagliga situationer är det lättare att bryta mentala spärrar som ofta bottnar i oro och rädsla. I stället för att undvika olika aktiviteter kan man öva in ett förhållningssätt för att klara av dem. Om krafterna tar slut och man inte får luft gäller det att inte gripas av panik, utan att sätta sig ner och vila i väntan på att andningen stabiliseras och orken sakta kommer tillbaka.

Rökning skapar skamkänslor

Många med KOL drabbas av skamkänslor på grund av att sjukdomen är orsakad av rökning, något de har åstadkommit själva. Ibland bidrar också de anhörigas reaktioner – ofta helt utan avsikt – till att den sjuke skuldbelägger sig själv.  För omgivningen kan det vara svårt att förstå att den som stillasittande verkar helt frisk kan bli så påverkad av andfåddhet vid minsta rörelse. Detta kan skapa spänningar i familjen.

För såväl patient som anhöriga är det viktigt att våga prata om de omvälvande känslor som följer i sjukdomens kölvatten. Ett råd är att lyssna på varandra, ta skammen och skulden på allvar, men för att kunna hjälpas åt att gå vidare bör man försöka utgå från den aktuella situationen och fundera över vad som är genomförbart med de begränsningar som sjukdomen innebär.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Kjell Larsson, professor emeritus vid institutet för miljömedicin, lung- och luftvägsforskning, Karolinska institutet, Stockholm