Kan en aktiv person fortsätta vara aktiv efter en KOL-diagnos?

Vägar till god livskvalitet

Diagnosen KOL innebär att patienten har en bestående funktionsnedsättning. Den som drabbats av KOL har ofta behov av rehabilitering i flera olika former, såväl fysiskt som psykiskt. 

Sjukgymnasten spelar en viktig roll för att den som drabbats av KOL ska återhämta sig fysiskt. Med hjälp av en sjukgymnast kan patienten också öva in ett träningsprogram som kan mjuka upp kroppen, stärka arm- och benmuskler och förbättra konditionen. 

För den som har KOL är det viktigt att motionera varje dag, i den takt och på det sätt man klarar av. Det minskar risken för ytterligare komplikationer eller följdsjukdomar. 

Frågorna är hämtade från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Mejla din fråga till info@hjart-lungfonden.se!