Svår astma kopplas till hjärtsjukdom

Enligt en amerikansk studie kan personer med svår astma ha 60 procents ökad risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, kärlkramp och stroke jämfört med personer som inte har astma.

Forskarna hittade också märkbart förhöjda halter av inflammationsmarkörer hos de svårast sjuka astmapatienterna, vilket leder tanken till att den inflammatoriska process som uppträder vid astma kan leda till inflammation även i kärlen och därmed orsaka hjärt-kärlsjukdom.

Koll på riskfaktorer

Forskarna är ännu inte klara över sambandet mellan sjukdomarna, men anser att det är viktigt att läkare som behandlar astmapatienter är medvetna om den förhöjda risken och håller noggrann uppsikt över traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som förhöjt blodtryck, blodfettsrubbningar, rökning och fetma.