Samband funnet mellan tarmflora och astma

Spädbarn med en mager tarmflora löper ökad risk att utveckla astma än de med en bakterieflora som utmärks av mångfald och variation. Det visar en uppföljningsstudie ledd av forskare vid Linköpings universitet.

Barnen som ingår i studien fick sin tarmflora kartlagd när de var en vecka, en månad och ett år gamla. När de följdes upp efter sjuårsdagen hade 17 procent av dem drabbats av kronisk astma. Andra hade drabbats av hösnuva och eksem, men det var endast astmafallen som kunde förknippas med mager tarmflora vid en veckas och en månads ålder. 

Det är inte känt varför tarmfloran kan ha effekt på luftvägarna. En hypotes är att immunsystemet behöver "tränas" för att fungera som det ska. En varierad tarmflora anses även stärka slemhinnornas barriärfunktion och öka motståndet mot olika virus.