Cirka 85 procent av alla astmapatienter har rinit

Personer med rinit, det vill säga inflammation i näsans slemhinna som ger täppt och rinnande näsa, löper tre till fyra gånger högre risk att utveckla astma jämfört med dem utan rinit. Samspelet mellan astma och rinit har nu gett upphov till ett nytt begrepp – rinitastma.

Vetenskapliga studier som har publicerats i skriften Rinitastma – en sjukdom i hela luftvägen, visar att upp till 85 procent av astmapatienterna har rinit, varav 20 procent av dem har rinit varje dag. En tredjedel av astmapatienterna uppger dock att de inte får någon behandling för sin rinit.

Studier visar också att det finns ett starkt samband mellan rinit och utvecklandet av astma. Det gäller både icke-allergisk rinit och allergisk rinit, det vill säga rinit orsakad av exempelvis pollen- eller pälsdjursallergi.

Symptomsökning på astma och rinit

Personer som söker hjälp hos vården för rinitsymptom bör alltid tillfrågas om astmasymptom och personer som söker för astmasymptom bör alltid tillfrågas om rinitsymptom, eftersom samtida förekomst av astma och rinit påverkar behandlingen.

Bjermer et al: Rinitastma – en sjukdom i hela luftvägen