Eksem hos de minsta kan ge astma

Spädbarn med eksem utvecklar ofta astma när de blir lite äldre. I en studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

Resultaten har lett forskarna tillbaka till den klassiska beskrivningen där svåra eksem hos spädbarnen, speciellt i kombination med pipande andning, leder till hösnuva i förskoleåldern och så småningom astma. Beskrivningen har tidvis varit ifrågasatt, men den nya studien stödjer den.

Ärftlighet är inte alltid en faktor

Det är känt att ärftlighet spelar en roll vid utvecklingen av allergier som eksem, hösnuva och astma, men det har blivit allt vanligare att barn även i icke-allergiska familjer drabbas.