Stämmer det att allt fler får astma?

Ja, det stämmer tyvärr. För 25 år sedan hade 2−3 procent av Sveriges sjuåringar astma och bland de vuxna var förekomsten obetydligt högre. I dag är motsvarande siffra omkring 5−10 procent bland barn, bland vuxna är förekomsten 6−10 procent.

Det finns olika hypoteser om varför allt fler får astma. Sammantaget tror forskarna att flera olika faktorer tillsammans orsakar astma. Förändringar i vår livsstil och inomhusmiljön anses vara möjliga bidragande orsaker, liksom förändringar i kosten och ökad kroppsvikt.

Den omfattande användningen av antibiotika brukar också nämnas. En teori är att immunförsvaret inte får "träna" på samma sätt som förr eftersom hygienen är bättre och vi i mindre utsträckning drabbas av infektioner.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!