Har ärftlighet betydelse för allergisk astma?

Min gravida dotter har allergisk astma. Kommer barnet också att drabbas?

Olika studier av personer med astma visar att allergisk astma till stor del är en ärftlig sjukdom. Om ena föräldern eller ett syskon är atopisk, det vill säga har ärftlig benägenhet för allergi, ökar risken med 25 till 30 procent. Två allergiska föräldrar ökar risken för barnet med 50 procent. Om båda föräldrarna har samma typ av allergi eller astma kan risken för barnet vara ännu större. I Sverige är de vanligaste allergenerna, det vill säga ämnena som framkallar allergianfall, katt, hund, björk- och gräspollen.

Enligt nya forskningsresultat har arvet betydelse även för icke-allergisk astma. En person med icke-allergisk astma reagerar på irriterande ämnen i den omgivande miljön, såsom tobaksrök och dammpartiklar.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!