Är det vanligt att få astma som vuxen?

Astma kan uppkomma när som helst under livet, även om det är vanligast att sjukdomen debuterar hos barn.

Astmapatienter kan delas in i tre olika grupper utifrån debutålder: Den första gruppen får astma som mycket små och den framkallas ofta av en luftvägsinfektion. Risken ökar om mamman har rökt under graviditeten och fortsätter att röka när barnet har kommit till världen. Pojkar dominerar gruppen som får den här typen av astma. Den växer ofta bort allteftersom luftrören blir vidare.

I en majoritet av astmafallen bland ungdomar och unga vuxna har individerna en allergisk sjukdom och de flesta har utvecklat astma före eller under skolåldern. Uppemot hälften av dem som har fått astma som barn drar med sig sjukdomen till vuxen ålder.

Astma kan också debutera i vuxen ålder – det är den tredje gruppen. Personerna har i vissa fall redan haft lindriga besvär som unga och besvären har förvärrats med åldern. Astma hos äldre är vanligare hos rökare, överviktiga och kvinnor. Den här typen av astma anses vara något mer svårbehandlad. I 30 procent av fallen hittar man en allergi som orsak.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!