Så vanligt är stroke

I Sverige drabbas tre personer varje timme av stroke. Vårt mål är att om tio år ska antalet som avlider av stroke halveras och antalet överlevande som klarar sig utan hjälp ska fördubblas. Se vår film om varför strokeforskningen är så viktig.

Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna. Under ett år står strokefallen för en miljon vårddagar på svenska sjukhus.

Forskningens utmaningar är bland annat att förstår hur stroke kan förebyggas och att förbättra återhämtningen för de som drabbas.

I Sverige lever idag omkring 100 000 personer med sviterna efter en stroke. Cirka 20 000 av dem klarar sig inte själva. Bland äldre minskar antalet drabbade men i åldersgruppen 35-44 år sker en ökning. Strokeforskningen behöver mer resurser för att vända den utvecklingen.