Låg inkomst ökar propprisk

Personer med låg inkomst och kort utbildning löper större risk att drabbas av blodpropp i venerna än välutbildade höginkomsttagare. Det visar en studie som gjorts vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Studien omfattar alla personer bosatta i Skåne som var över 25 år när studien startade 1990. De följdes under 13 år och därefter jämförde forskarna de socioekonomiska förhållandena hos dem som drabbats av blodproppar i venerna med dem som inte drabbats.

Resultaten visade att låg inkomst, låg utbildningsnivå och ensamboende ökade risken för att både drabbas av och dö i venös blodpropp. Till exempel hade de med mindre än nio års utbildning 44 procents högre risk att drabbas jämfört med personer med mer än 13 års utbildning. Det är sedan tidigare känt att socioekonomiska faktorer påverkar risken för hjärtinfarkt.