Vem drabbas av hjärtstopp?

Oftast kommer ett plötsligt hjärtstopp som ”en blixt från en klar himmel”. Personen har i allmänhet inte haft några besvär eller symptom – eller så har eventuella symptom inte tolkats på rätt sätt.

Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp hos vuxna är kranskärlssjukdomar och andra mer strukturella sjukdomar i hjärtat. Hos unga är det vanligtvis medfödda hjärtsjukdomar. Detta är dock mycket ovanligt. Majoriteten av de drabbade av plötsligt hjärtstopp har en akut hjärtinfakt som orsak till sitt hjärtstopp. Varför vissa hjärtinfarktinsjuknande får hjärtstopp och inte andra är fortfarande oklart. Plötsligt hjärtstopp kan också inträffa vid drunkning, förgiftning, överdoser av droger eller läkemedel, kraftiga astmaanfall, kraftiga elektriska strömstötar eller andningsstopp.

Plötsligt hjärtstopp hos barn, ungdomar och unga vuxna är mycket ovanligt och de som drabbas har ofta ovanliga, medfödda hjärtsjukdomar. Det kan också handla om förvärvade hjärtsjukdomar som myokardit (hjärtmuskelinflammation). Vid ärftliga tillstånd brukar inte symptomen uppträda förrän man är lite äldre. Hjärtstopp hos små och mindre barn orsakas oftast av olika typer av andningsstopp.

Risk för plötsligt hjärtstopp

Det är mycket svårt att förutsäga vilka som kommer att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Generellt sett kan de som riskerar att drabbas delas in i tre grupper:

1. Ingen diagnos, visar inga symptom och har ingen nära anhörig som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Det är därför omöjligt att förutse att personen ska drabbas.

2. Ingen diagnos, har symptom som till exempel bröstsmärta, yrsel, svimning, hjärtklappning eller oförklarlig trötthet. Personen kanske inte uppfattar symptomen som allvarliga och för läkaren kan symptomen ibland vara svåra att sätta i samband med hjärtsjukdom. Det är därför viktigt att ställa frågor om familjehistoria och göra en utredning för att ställa en korrekt diagnos.

3. Har en känd hjärt-kärldiagnos, inte sällan nedsatt pumpförmåga och för läkarens del handlar det om att göra en riskbedömning och ge adekvat behandling. Dessutom bör personen få livsstilsråd som minskar risken för plötsligt hjärtstopp.

Unga personer och plötsligt hjärtstopp

För att ta reda på om en yngre person riskerar att drabbas av plötsligt hjärtstopp bör man ställa följande frågor:

• Har det förekommit plötslig, oväntad död i släkten?

• Har personen känt yrsel eller svimmat vid ansträngning, eller har personen andra symptom som hen inte haft tidigare som oförklarlig andnöd, bröstsmärta eller hjärtklappning?

Kan man svara ja på en eller båda frågorna bör man kontakta vårdcentral för bedömning och undersökning.

Idrott och plötsligt hjärtstopp

I Sverige rekommenderar man alla som idrottar och motionerar att inte träna med feber, förkylning eller någon annan infektion i kroppen eftersom det kan leda till myokardit (hjärtmuskelinflammation), vilket är en vanlig orsak till hjärtstopp hos yngre.

Plötsligt hjärtstopp i samband med idrott är ett ovanligt fenomen, men för att förhindra eller minska risken föreslår Socialstyrelsen en så kallad riktad hjärtkontroll (frågeformulär och EKG) av elitidrottare från så kallad B-juniornivå, det vill säga 16 års ålder. Idrottare som tränar och tävlar på elitnivå utsätter sin kropp och därmed sitt hjärta för extrema påfrestningar. Vid strukturerade hjärtundersökningar kan olika hjärtfel identifieras och passande behandling inledas.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Plötsligt hjärtstopp
Vetenskapligt ansvarig: Jacob Hollenberg, docent och biträdande överläkare vid hjärtkliniken Södersjukhuset och forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.
Uppdaterat: 2018-11-27