Vem drabbas av hjärtstopp?

Bland medelålders och äldre är åderförfettningssjukdom (ateroskleros) den dominerande orsaken till plötsligt hjärtstopp. Åderförfettning i hjärtats kranskärl kan leda till kärlkramp eller hjärtinfarkt och i vissa fall orsaka plötsligt hjärtstopp.

Bland den yngre befolkningen upp till 35 år drabbas varje år mellan en och fem av 100 000 personer av plötsligt hjärtstopp. I de fallen är den bakomliggande orsaken ibland åderförfettning, men det kan även bero på någon form av ovanlig hjärtsjukdom och de drabbade är vanligen helt ovetande om att de bär på sjukdomen.

Risk för plötsligt hjärtstopp

Det är mycket svårt att förutsäga vilka som kommer att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Generellt sett kan de som riskerar att drabbas delas in i tre grupper:

1. Ingen diagnos, visar inga symptom och har ingen nära anhörig som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Det är därför omöjligt att förutse att personen ska drabbas.

2. Ingen diagnos, har symptom som till exempel bröstsmärta, yrsel, svimning, hjärtklappning och oförklarlig trötthet. Personen kanske inte uppfattar symptomen som allvarliga och för läkaren kan symptomen ibland vara svåra att sätta i samband med hjärtsjukdom. Det är därför viktigt att ställa frågor om familjehistoria och göra en utredning för att ställa en korrekt diagnos.

3. Har en känd hjärt-kärldiagnos, inte sällan nedsatt pumpförmåga och för läkarens del handlar det om att göra en riskbedömning och ge adekvat behandling. Dessutom bör personen få livsstilsråd som minskar risken för plötsligt hjärtstopp.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp som är faktagranskad av Jacob Hollenberg, docent och biträdande överläkare vid hjärtkliniken Södersjukhuset samt forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.