Vem får hjärtstopp?

Bland medelålders och äldre är åderförfettningssjukdom den dominerande orsaken till plötsligt hjärtstopp. Åderförfettning i hjärtats kranskärl kan leda till kärlkramp eller hjärtinfarkt och i vissa fall orsaka plötsligt hjärtstopp.

Bland den yngre befolkningen upp till 35 år drabbas varje år mellan en och fem av 100 000 personer av plötsligt hjärtstopp. I de här fallen är den bakomliggande orsaken ibland åderförfettning, men ofta en ovanlig hjärtsjukdom och de drabbade är vanligen helt ovetande om att de bär på sjukdomen.

Det är mycket svårt att förutsäga vilka som kommer att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Generellt sett kan de som riskerar att drabbas delas in i tre grupper:

1. Ingen diagnos, visar inga symptom och har ingen nära anhörig som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Det är därför omöjligt att förutse att personen ska drabbas.

2. Ingen diagnos, har symptom som till exempel bröstsmärta, yrsel, svimning, hjärtklappning, oförklarlig trötthet. Personen kanske inte uppfattar symptomen som allvarliga och för läkaren kan symptomen ibland vara svåra att sätta i samband med hjärtsjukdom. Det är därför viktigt att ställa frågor om familjehistoria och göra en utredning för att ställa en korrekt diagnos.

3. Har en diagnos och för läkarens del handlar det om att göra en riskbedömning och ge adekvat behandling. Dessutom bör personen få livsstilsråd som minskar risken för plötsligt hjärtstopp.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp som är faktagranskad av med dr Aase Wisten, Sunderby sjukhus; Leif Svensson, docent och chef för Stockholms Prehospitala Centrum, Karolinska institutet och Johan Herlitz, adjungerad professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sidan senast uppdaterad 2015-08-31