Plötsligt hjärtstopp - symptom

Oftast faller den drabbade bara ihop utan förvarning. Personen är då okontaktbar, andas inte eller har en oregelbunden konstig andning som kan vara suckande, rosslande, snarkande el. dyl. Denna andning kallas agonal och styrs reflexmässigt. Personen kan även ha kramper som kan påminna om epilepsi.

Om personen haft symptom så handlar det ofta om samma typ av symptom som vid akut hjärtinfarkt, dvs: tryck eller smärta över bröstet i varierande grad, från smärtfritt till tryck motsvarande ”en elefant” över bröstet. Andra symptom kan vara mer diffusa såsom illamående, buksmärta, strålande smärta mot armar eller nacke, andnöd eller allmän olustkänsla. Kort sagt symptom som kan vara svåra att tyda.

En del drabbade har haft symptom som andnöd, bröstsmärta, yrsel, svimning eller trötthet under kortare eller längre tid innan hjärtstoppet inträffar.

Så gör du när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp som är faktagranskad av Jacob Hollenberg, docent och överläkare vid hjärtkliniken Södersjukhuset samt chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska institutet.