Säkrare båtliv i sommar

När ett hjärta stannar räknas varje minut, att kunna ge hjärt lungräddning och att ha tillgång till en hjärtstartare är livsavgörande. Till sjöss kan den hjälpen vara långt borta. Därför påbörjar nu Hjärt-Lungfonden och Sjöräddningssällskapet en gemensam satsning för att korta ner insatstiderna och rädda fler liv till sjöss.

10 000 svenskar drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige varje år, bara 400 överlever. Men det finns hopp! Forskning visar att det går att öka överlevnaden till uppåt 20 procent genom att utbilda fler i hjärt-lungräddning och genom att placera ut hjärtstartare på strategiskt utvalda platser.

Till sjöss och längst Sveriges kuster är Sjöräddningssällskapet, och inte ambulans, oftast först på plats till nödställda. Med stöd från Svenska PostkodLotteriet kommer nu Hjärt-Lungfonden och Sjöräddningssällskapet kunna placera ut minst 200 hjärtstartare i svenska gästhamnar och på Sjöräddningens båtar och svävare. Dessutom kommer 1 000 sjöräddare utbildas i hjärt-lungräddning. För den som drabbas kommer denna satsning vara ovärderlig.

Samarbetsprojektet mellan Hjärt-Lungfonden och Sjöräddningssällskapet är möjligt tack vare ett stöd på 5 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet och är en del av deras satsning för att nå FN:s milleniemål. Detta projekt bidrar till att hejda spridning och död i hjärtsjukdom vilken är den enskilt största dödorsaken i vårt land och i världen.