Livräddare på stan

En frivillig livräddarstyrka på stan som rycker ut via sms-alarm på mobilen. Det låter som en framtidsvision, men snart är den verklighet. I Stockholm rekryteras just nu 5 000 civila personer som behärskar hjärt-lungräddning.

Ett SMS i mobilen kan inom en snar framtid rädda liv. I Stockholms län drabbas varje år runt 700 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Få av de drabbade överlever och anledningen är att det krävs mycket snabba insatser för att rädda en person vars hjärta har stannat.

Sms till frivilliga livräddare

I ett nytt vetenskapligt projekt får vanliga stockholmare som behärskar hjärtlungräddning (HLR) möjlighet att anmäla sig som sms-livräddare, ett projekt som drivs av Södersjukhuset i samarbete med SOS Alarm, LEKAB Communication Systems AB och Karolinska Institutet med syfte att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp.

När ett larm om hjärtstopp kommer till SOS Alarm skickas ett sms till alla frivilliga livräddare som befinner sig inom en radie av 500 meter från händelsen och de får instruktioner om var den drabbade befinner sig. Forskargruppens förhoppning är att livräddarna snabbt ska kunna ta sig till platsen och ge HLR och använda hjärtstartare i väntan på ambulansen och de insatser sjukvårdarna då kan ge.

Allt de registrerade sms-livräddarna behöver är en vanlig mobil. Resten sköts av larmcentralen som via så kallad mobil positioneringsteknik kan söka av området för att se var en sms-livräddare befinner sig.

Intresset att delta är stort

I ett första steg testar forskargruppen att tekniken fungerar och är tillförlitlig, i steg två rekryteras civilpersoner som bor eller befinner sig i Stockholms innerstad. Målet är att rekrytera 5 000 personer som kan HLR, och intresset för att ingå i denna frivilliga livräddarstyrka på stan är stort. Åtta dagar efter webbsidans lansering hade 1 000 personer anmält sig.

– Vi tror att alla kan hjälpa till vid plötsligt hjärtstopp. Det värsta man kan göra är att inte göra något alls! I dag vet vi att det viktigaste är att göra bröstkompressioner, och att göra det under några minuter, fram till en hjärtstartare är på plats. Det klarar de flesta av, säger läkaren Jacob Hollenberg vid Södersjukhuset i Stockholm som är en av de drivande i projektet.

Om resultaten i det första steget är positiva planerar forskargruppen en överlevnadsstudie samt lansering av smslivräddarkonceptet i hela länet.

– Vi siktar högt och vill öka överlevnaden med 50 procent. Det kan bli verkligt om vi kan optimera hela larmkedjan och koppla ihop hjärtstartarregistret med sms-livräddarna så att de även kan få information om var närmsta hjärtstartare finns, säger Jacob Hollenberg.

Den som är intresserad av att gå med i sms-livräddarna kan registrera sig på webbplatsen www.smslivraddare.se. En sms-livräddare förbinder sig inte till något, utan har möjlighet att göra en insats vid larm om man kan. Runt om i landet finns företag och organisationer som erbjuder utbildning i hjärt-lungräddning. En kurs tar cirka 45 minuter.