Kedjan som räddar liv

För att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ska ha en rimlig chans att överleva gäller att hela kedjan fungerar. Från det att någon upptäcker hjärtstoppet och att personen får de första livräddande insatserna, till en god vård efter hjärtstoppet.

Tidig upptäckt och larm 

Omedelbart larm till 112 om en person är livlös utan andnning kan vara livsavgörande.  

Ofta kommer inte ens några tecken innan ett plötsligt hjärtstopp utan personen faller ihop livlös och slutar att andas. Omedelbart larm till 112 om misstänkt hjärtstopp är den första länken i kedjan som räddar liv.  

Även vid bröstsmärtor är det viktigt att larma 112. 

Tidig hjärt-lungräddning 

Omedelbar insats med hjärt-lungräddning, helst inom en minut håller igång blodcirkulationen och skyddar hjärnan och andra viktiga organ för syrebrist 

Tidig defibrillering 

Hjärt-lungräddning håller i gång cirkulationen i kroppen men startar inte om hjärtat, till det behövs en stöt från en hjärtstartare. För största chans att rädda liv bör stöten ges så snart som möjligt.  

Om en stöt från en hjärtstartare kan ges inom 3 minuter har den drabbade 75% chans att överleva.  

Tidig medicinsk vård 

Fortsatt vård, övervakning och kontroller efter hjärtstoppet är viktiga för att förhindra bestående skador och för en hög livskvalitet. Vården innebär ofta nedkylning det första dygnet, noggrann övervakning av kroppens viktiga funktioner. Undersökningar för hitta den bakomliggande orsaken till hjärtstoppet. 

Hjärt-Lungfonden har varit med och finansierat flera olika forskningsprojekt för att effektivisera alla länkar i kedjan på olika sätt få hjälp till den drabbade snabbare. Ett av dem är att larma frivilliga personer till den drabbade som kan börja med hjärt-lungräddning innan ambulans anländer. Ett annat projekt har undersökt hur mycket och hur länge nedkylning behövs efter ett plötsligt hjärtstopp. Annan viktig forskning är att hitta mekanismerna bakom plötsligt hjärtstopp och att hitta metoder för att identifiera personer som har ökad risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp.