Hjärt-Lungfonden hjärtsäkrar Vätternrundan

Den 7–15 juni är det dags för Cykelveckan och Vätternrundan, världens största motionslopp på cykel. Hjärt-Lungfonden hjärtsäkrar loppen med 50 hjärtstartare och deltagarna erbjuds också ett självtest för att kontrollera sin hälsostatus.

– En snabb insats med hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död för dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hjärt-Lungfondens initiativ för ett tryggare hjärta hos Vätternrundans cyklister är något vi varmt välkomnar, säger Oskar Höglund, arrangemangskoordinator för Vätternrundan.

Varje år drabbas uppskattningsvis cirka 10 000 svenskar av hjärtstopp. Tillgången till hjärtstartare och förbättrade kunskaper i hjärt-lungräddning har räddat många liv. Sedan millennieskiftet har antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femfaldigats – från 115 räddade liv år 2000 till 638 år 2017. Samtidigt visar en Sifoundersökning av Hjärt-Lungfonden att ännu fler kan räddas; färre än hälften av svenskarna, 46 procent, har tillgång till hjärtstartare där de befinner sig under dagtid.

Den 7–15 juni är det dags för Cykelveckan och Vätternrundan, världens största motionslopp på cykel. Hjärt-Lungfonden hjärtsäkrar loppet med 50 hjärtstartare och finns på plats för att uppmärksamma det livsviktiga behovet av hjärtstartare i Sverige. Deltagarna erbjuds även möjligheten att göra ett självtest för att kontrollera sin hälsostatus inför loppet.

– Inom forskningen är kunskapen om vilka som riskerar att drabbas av plötsligt hjärtstopp och varför man drabbas, fortfarande alltför liten. Därför behöver tillgängligheten till hjärtstartare öka, både i idrottssammanhang och i samhället i stort. Vi behöver också bli fler som stöder forskningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar forskning som går ut på att hitta orsakerna bakom hjärtstopp, bättre metoder för att rädda hjärnans funktioner samt effektivisera vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp – från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare har forskningen bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över.