Varför är snabba insatser viktigt vid hjärtstopp?

Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp blir omedelbart medvetslös och utan andning. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist och om syretillförseln inte genast kan återställas finns risk för bestående hjärnskador. Därför är varje minut viktig.

Chansen att överleva hjärtstoppet minskar med 10 procent för varje minut som går om ingen gör något. Det är därför livsavgörande att larma ambulans och att någon omedelbart inleder hjärt-lungräddning (HLR). Hjärt-lungräddning består av två moment – dels bröstkompressioner ("hjärtmassage") som ges med bägge händerna och som hjälper det syresatta blodet att cirkulera i kroppen, dels mun till mun-metoden där man blåser in luft i den medvetslöses lungor. Hjärt-lungräddning återstartar inte hjärtat, men ser till att blodet syresätts och cirkulationen upprätthålls i kroppen i väntan på en hjärtstartare. Är man osäker på hur man ska göra kan man alltid göra bröstkompressioner. Man kan aldrig göra fel! Fel gör man bara om man inte gör något alls.

Både nationella och internationella riktlinjer rekommenderar att hjärtlungräddning påbörjas inom en minut efter hjärtstoppet och att hjärtstartare (defibrillator) sätts in inom fem minuter. Om dessa kriterier uppfylls skulle mellan 50 och 75 procent av de drabbade kunna räddas till livet.