Vad är skillnaden mellan hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp?

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist vilket kan leda till allt från ringa symptom till svår smärta och/eller andnöd och nedsatt pumpförmåga.

I vissa fall, oklart varför, får den drabbade även hjärtstopp. Mest trolig anledning är att hjärtinfarkten förorsakar en arytmi. Vid ett plötsligt hjärtstopp, som alltså ofta orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera och individen blir direkt medvetslös. Detta är i förlängningen även en katastrof för hjärnan, som är helt beroende av syresatt blod för att kunna fungera.