Skadas hjärnan efter ett hjärtstopp?

Hur stor är chansen att man kan få ett normalt liv efter ett hjärtstopp? Skadas inte hjärnan?

Hjärnan är den kroppsdel som är mest känslig för syrebrist och ju längre syrebristen varar desto större blir skadorna på hjärnan. Det är därför oerhört viktigt att ge hjärt-lungräddning om någon drabbas av hjärtstopp. Om du inom 180 sekunder hinner larma 112 och börja ge hjärt-lungräddning samtidigt som någon hämtar en hjärtstartare ökar chansen att den drabbade ska överleva utan svåra men.

Tack vare vetenskapliga studier vet vi också att om en person är nerkyld klarar hjärnan syrebristen något bättre. Därför kyler man numera ner hjärtstoppspatienter till 33 grader i cirka ett dygn. 

Generellt kan man säga att om en hjärtstoppspatient vaknar av sig själv inom de tre första dygnen är prognosen god och chansen att återfå en god livskvalitet är stor. Vid längre medvetslöshet är prognosen däremot dålig.