Kan hjärtstopp vara ärftligt?

Min morfar och min moster har båda dött i plötsligt hjärtstopp. Kan det vara ärftligt?

Ärftliga faktorer ligger bakom många hjärtsjukdomar. Därför har man vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå inrättat en enhet för klinisk genetik dit sjukhus i hela landet kan skicka blodprover.

Nära anhöriga till personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp kan få veta om de bär på anlag för hjärtsjukdom. Om de gör det kan de få tillgång till kontroller, förebyggande behandling och livsstilsråd. I de allra flesta fall av plötsligt hjärtstopp är det dock inte ärftliga faktorer som ligger bakom. 

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!