Hur kan någon som är frisk dö av plötsligt hjärtstopp?

Vår goda vän föll nyligen ihop på gatan, död av plötsligt hjärtstopp. Han var frisk för övrigt. Hur kan detta hända?

Det finns tyvärr inget entydigt svar på din fråga.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp ute i samhället. Av dessa startas behandling på 5 000 och drygt 500 överlever. Hos de vuxna är den vanligaste orsaken kranskärlssjukdom, men hjärtstoppet kan dessvärre vara såväl första som sista symptomet. Det är en stor utmaning att hitta personer som löper denna risk innan detta sker.

Under senare år har allt fler kardiogenetiska mottagningar etablerats vid våra universitetssjukhus för att ta hand om familjer där svimningssjukdom och hjärtstopp eller plötsliga dödsfall förekommit. Målet är att bestämma vilka familjemedlemmar som bär på den ärftliga riskfaktorn och försöka förebygga dödsfall.

För att kunna förebygga plötsligt hjärtstopp krävs dock mer forskning om de bakomliggande mekanismerna. Detta är ett av målen för SCAPIS-studien, som Hjärt-Lungfonden stödjer.