Hur hänger hjärtinfarkt ihop med hjärtstopp?

Om jag förstått rätt orsakas de flesta hjärtstopp av en hjärtinfarkt. Men alla hjärtinfarkter leder ju inte till döden. Hur hänger det ihop?

En hjärtinfarkt beror nästan alltid på att det så kallade placket i ett åderförfettat kranskärl brister, vilket leder till att en blodpropp bildas och täpper till kärlet. När blodet inte kan cirkulera i kranskärlet uppstår syrebrist i den drabbade delen av hjärtmuskeln och det är detta som ger upphov till den sprängande smärtan i bröstet.

Ibland leder hjärtinfarkten till att hjärtats elektriska signalsystem störs så att signalerna inte synkroniseras på ett korrekt sätt. I värsta fall resulterar detta i så kallat kammarflimmer då hjärtat darrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta kan inte pumpa ut något blod i kroppen och den drabbade blir snabbt medvetslös och avlider.