Hjärtstopp behandling

Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med 10 procent för varje minut som går. Efter tio minuter kan det vara för sent. Det är därför livsavgörande att omgivningen omgående larmar 112 (ambulans och räddningstjänst) och omedelbart inleder hjärt-lungräddning (HLR).

Både nationella och internationella riktlinjer rekommenderar att hjärt-lungräddning påbörjas inom en minut efter hjärtstoppet och att hjärtstartare (defibrillator) ansluts inom fem minuter. Om dessa kriterier uppfylls kan mellan 50 och 75 procent av de drabbade räddas till livet.

Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist och om syretillförseln inte genast kan återställas finns stor risk för bestående hjärnskador.

HLR ser till att blodet syresätts
Hjärt-lungräddning består av två moment – dels bröstkompressioner som ges med händerna och som hjälper det syresatta blodet att cirkulera i kroppen, dels mun till mun-metoden där man blåser in luft i den medvetslöses lungor. Hjärt-lungräddning återstartar inte hjärtat, men ser till att blodet syresätts och cirkulationen upprätthålls i kroppen i väntan på defibrillering (hjärtstartare). Man brukar säga att hjärt-lungräddning fungerar som en brygga till defibrillering.

Vid plötsligt hjärtstopp är regeln att ge hjärt-lungräddning följt av defibrillering, det vill säga en strömstöt genom hjärtat som kan återföra hjärtat till normal rytm.

Hjärtstartare i alla ambulanser
I dag finns hjärtstartare i alla ambulanser och på många allmänna platser som järnvägsstationer, idrottsarenor, flygplatser och stora varuhus. Även de flesta av landets räddningstjänster har hjärtstartare i sina fordon och det gäller i allt större utsträckning även landets polisbilar.

De hjärtstartare som finns ute i samhället är halvautomatiska och därför lätta att använda även för den som inte har några medicinska förkunskaper. Apparaten kan själv läsa av om den medvetslösa personen har hjärtstopp eller inte och den ger enkla och tydliga röstinstruktioner på svenska. 

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp som är faktagranskad av Jacob Hollenberg, docent och biträdande överläkare vid hjärtkliniken Södersjukhuset samt forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.