Hjärtstopp behandling

Chansen att överleva hjärtstoppet minskar med 10 procent för varje minut som går. Efter tio minuter kan det med andra ord vara för sent. Det är därför livsavgörande att omgivningen larmar ambulans och omedelbart inleder hjärt-lungräddning (HLR).

Både nationella och internationella riktlinjer rekommenderar att hjärt-lungräddning påbörjas inom en minut efter hjärtstoppet och att hjärtstartare (defibrillator) sätts in inom fem minuter. Om dessa kriterier uppfylls kan mellan 50 och 75 procent av de drabbade räddas till livet.

Hjärt-lungräddning består av två moment – dels hjärtkompressioner som ges med händerna och som hjälper det syresatta blodet att cirkulera i kroppen, dels mun mot mun-metoden där man blåser in luft i den medvetslöses lungor. Hjärt-lungräddning återstartar inte hjärtat, men ser till att blodet syresätts och cirkulationen upprätthålls i kroppen i väntan på defibrillering (hjärtstartare).

Hjärtstartare räddar liv vid hjärtstopp

Vid plötsligt hjärtstopp är regeln att ge hjärtlungräddning följt av defibrillering, det vill säga en elchock på hjärtat som kan återföra hjärtat till normal rytm.

I dag finns hjärtstartare i de allra flesta ambulanser, men också på många allmänna platser som järnvägsstationer, idrottsarenor, flygplatser och stora varuhus. Inom ramen för ett forskningsprojekt har även räddningstjänsten i Stockholm utrustats med hjärtstartare.

De hjärtstartare som finns ute i samhället är halvautomatiska och därför lätta att använda även för den som inte har några medicinska förkunskaper. Apparaten kan själv läsa av om den medvetslösa personen har hjärtstopp eller inte och ger enkla och tydliga röstinstruktioner på svenska. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp blir omedelbart medvetslös. Därefter slutar man även att andas. Varje minut är viktig. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist och om syretillförseln inte genast kan återställas till normal nivå finns risk för bestående hjärnskador redan efter tre till fyra minuter.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp som är faktagranskad av med dr Aase Wisten, Sunderby sjukhus; Leif Svensson, docent och chef för Stockholms Prehospitala Centrum, Karolinska institutet och Johan Herlitz, adjungerad professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sidan senast uppdaterad 2016-04-28