Digitala tvillingar ska ge bättre behandling

Forskare vid Linköpings universitet har målsättningen att skapa digitala tvillingar till verkliga patienter för att lättare kunna ställa diagnos, optimera ingrepp och välja ut läkemedel.

Med hjälp av avancerade medicinska mätmetoder och modeller av hjärt-kärlsystemet siktar Linköpings­forskare på att skapa digitala tvillingar till verkliga patienter. Tvillingarna ska kunna användas som ett verktyg för att ställa diagnos, optimera kirurgiska ingrepp eller bedöma individens respons på läkemedel.

Tino Ebbers, professor vid Linköpings universitet, står bakom det kreativa projektet som fick ett av de större projektbidragen vid Hjärt-Lungfondens senaste anslags­-
fördelning.

– Med hjälp av den digitala tvillingen, en sorts matematisk modell, hoppas vi bättre kunna förstå effekten av olika sjukdomar och åkommor och hur de påverkar varandra. Det kan dels underlätta diagnosen, dels förutspå utgången av olika kirurgiska ingrepp och läkemedelsbehandlingar. Utfall från den digitala tvillingen kan också tjäna som diskussionsunderlag vid patientkontakter, berättar Tino Ebbers.