Riskfaktorer kvinnor

De största riskerna för kvinnor att utveckla hjärt-kärlsjukdom är ärftlighet, högt blodtryck, för höga blodfetter, bukfetma, diabetes och rökning. Alla dessa faktorer – tillsammans eller var för sig – snabbar på åldrandet av kärlen.

Eftersom kvinnor generellt sett drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet än vad män gör har de ofta hunnit utveckla högt blodtryck, vilket ökar risken för hjärtinfarkt, njursjukdom och försämrad cirkulation i benen. Det senare kan leda till fönstertittarsjuka och blodpropp i en ven. Efter genomgången menopaus bör alla kvinnor därför regelbundet kontrollera sitt blodtryck.

Risken för hjärt-kärlsjukdom är kraftigt förhöjd hos personer med diabetes och hos kvinnor med sjukdomen försvinner den skyddande effekt som östrogenet ger friska kvinnor före menopausen.

I Sverige röker fler kvinnor än män, vilket är oroande eftersom rökning är den dominerande riskfaktorn för sjukdomar hjärtinfarkt och kärlkramp.

Stress är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Forskning visar att mot slutet av arbetsdagen, då det är dags at gå hem, ökar kvinnors halter av stresshormoner och de ligger sedan kvar på en hög nivå hela kvällen. Det brukar förklaras med att hemmet för många kvinnor är en andra arbetsplats, medan män i större utsträckning ser hemmet som en plats för återhämtning.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtinfarkt
Vetenskapligt ansvarig: Paolo Parini, professor/överläkare, Institutionen för medicin samt institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset.
Datum: 2019-03-28