Riskfaktorer kvinnor

De största riskerna för kvinnor att utveckla hjärt-kärlsjukdom är ärftlighet, högt blodtryck, för höga blodfetter, bukfetma, diabetes och rökning. Alla dessa faktorer – tillsammans eller var för sig – snabbar på åldrandet av kärlen.

Generellt sett drabbas kvinnor senare i livet av hjärt-kärlsjukdom, cirka tio år senare än män. Orsakerna är inte helt klarlagda, men man tror att det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha en skyddande effekt på kvinnors hjärtan och kärl. Efter klimakteriet uppstår östrogenbrist och man ser att sjukdomstalen för kvinnor i den gruppen ökar.