Kärlkramp kvinnor

Det första tecknet på kranskärlssjukdom hos kvinnor är vanligen kärlkramp, hos män är det första tecknet i många fall hjärtinfarkt.

Hos kvinnor kan symptomen på kärlkramp skilja sig något från symptomen hos män, vilket kan leda till en viss fördröjning med att söka hjälp. Smärta i bröstet är ett vanligt symptom vid kärlkramp, men behöver inte vara det enda symptomet. Kvinnor kan också uppleva illamående, andfåddhet och smärta i buken i stället för tryckkänsla i bröstkorgen.

Man skiljer mellan stabil och instabil kärlkramp. Stabil kärlkramp är när en bestående förträngning i ett av hjärtats kranskärl gör det svårt för blodet att rinna fritt. Vid ansträngande situationer får hjärtat därmed för lite syre, vilket ger övergående smärta i bröstet. Vid instabil kärlkramp blir smärtan plötsligt svårare eller också utlöses den vid mindre ansträngning än tidigare, eller till och med i vila.

Stabil kärlkramp

När pulsen ökar vid stress eller ansträngning, till exempel när man går uppför en trappa, ökar hjärtats behov av syre. Vid stabil kärlkramp kan det vara svårt för hjärtat att få tillräckligt med syrerikt blod i sådana ansträngande situationer, vilket leder till bröstsmärta.
Besvären utlöses särskilt utomhus i kallt och/eller blåsigt väder eller då det är väldigt varmt. Fysisk ansträngning efter en måltid kan också utlösa symptom.

Även om problemet brukar gå över efter en kort stunds vila kan stabil kärlkramp på detta sätt innebära ett betydande funktionshinder.

Instabil kärlkramp

Instabil kärlkramp karaktäriseras av att symptomen plötsligt förändras. Det kan vara att smärtan blir svårare eller att den börjar utlösas vid mindre ansträngning än tidigare eller till och med i vila.
Att drabbas av instabil kärlkramp är ett allvarligt varningstecken och kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt. Grundorsaken till instabil kärlkramp och hjärtinfarkt är likartad, det vill säga en blodpropp. Vid instabil kärlkramp täpps emellertid inte kranskärlet till lika länge och lika mycket som vid en hjärtinfarkt och syrebristen blir därför kortvarig. Även om denna syrebrist är allvarlig uppstår inte bestående skador på hjärtmuskeln som vid en hjärtinfarkt eftersom blodproppen inte orsakar en så långvarig nedsättning av blodflödet.

Vid instabil kärlkramp är risken att inom kort utveckla en hjärtinfarkt mycket hög. Därför är det viktigt att snabbt komma under vård om kärlkramp debuterar hastigt och intensivt eller ändras i sin karaktär. 

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtinfarkt
Vetenskapligt ansvarig: Paolo Parini, professor/överläkare, Institutionen för medicin samt institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset.
Datum: 2019-03-28