I väntan på en hjärttransplantation

Om hjärtats pumpförmåga är så dålig att du inte längre klarar ditt vardagliga liv i väntan på transplantation och intensiv läkemedelsbehandling inte räcker till, är hjärtpump ett alternativ.

Lite förenklat kan man säga att hjärtpumpen fungerar som en ”bypass”, där blodet leds förbi den trötta hjärtkammaren direkt in i kroppspulsådern och ut i övriga kroppen. 

Det finns olika sorters hjärtpumpar för korttids- respektive långtidsbruk. Korttidspumpar är mindre pumpar som opereras in via ljumsken eller bröstkorgen. De kan användas i maximalt några veckor. 

Långtidspumpar kan användas flera år och används både som tillfällig lösning i väntan på hjärttransplantation och som en permanent lösning när en person inte kan transplanteras av medicinska skäl. 

Så går en hjärttransplantation till

När ett lämpligt donatorshjärta finns tillgängligt kallas du till sjukhuset och måste från och med detta ögonblick fasta. Du förbereds för operation samtidigt som ett läkarlag har rest till donatorssjukhuset. När kirurgen har accepterat donatorshjärtat ges klartecken och du blir sövd. Donatorshjärtat transporteras i en steril plastpåse i en kylväska. Temperaturen i väskan är cirka 4 °C. I den temperaturen klarar sig hjärtat i fyra till fem timmar. 

Under den tid läkarlaget behöver för att transportera donatorshjärtat till transplantationscentret avlägsnas ditt hjärta. Under operationen pumpas blodet runt och syresätts med hjälp av en hjärt-lungmaskin. Under operationen delas bröstbenet så att bröstkorgen öppnas. Därefter avlägsnas det gamla hjärtat. Vanligtvis lämnar man kvar den bakre delen av vänster förmak, där de fyra lungvenerna för in syrerikt blod från lungorna. 

Därefter sys det nya hjärtats vänstra förmak mot den kvarvarande delen av det gamla vänstersidiga förmaket. Sedan ansluts dina båda hålvener till det nya hjärtats högra förmak. Till sist kopplas din aorta och din lungpulsåder samman med motsvarande delar av det nya hjärtat.

När blodet släpps på till det nya hjärtat går det igång av sig själv och börjar pumpa runt blodet. Annars kan man ge det en liten elektrisk stöt som stimulerar det att komma igång. Hela operationen tar mellan sex och tolv timmar.


Källa:
Hjärt-Lungfondens faktablad om Hjärttransplantation
Vetenskapligt ansvarig: Göran Dellgren, docent/överläkare, Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Uppdaterat: 2018-05-07