Livet efter en hjärttransplantation

Efter transplantationen krävs livslång behandling för att förhindra avstötning av det nya hjärtat. Förutom medicineringen kan man leva ett relativt normalt liv med god livskvalitet med det nya hjärtat.

När patienterna vaknar är de flesta fortfarande intuberade, vilket betyder att man har en plastslang genom munnen ned i luftstrupen. Slangen är kopplad till en respirator som sköter andningen till man kan andas själv.

Flera andra slangar är också fästa vid kroppen – dropp med mediciner, en tunn gummikateter i urinröret, EKG-sladdar samt ett par dränageslangar som suger ut den sårvätska som bildats.

Det bildas alltid slem i lungorna efter en operation. Så länge respiratorn hjälper till med andningen avlägsnas slemmet med en kateter då och då. När respiratorn kopplats bort ges extra syrgas med en näsgrimma eller en andningsmask.

Ta hand om dig efter transplantationen

Efter uppvaknande kommer sjukgymnasten och hjälper dig att göra andningsövningar, men det är viktigt att också träna på egen hand. Det är viktigt att komma upp och sitta och stå så snart som möjligt efter operationen. Du kommer att få smärtstillande medicin så att det går lättare att komma upp och träna. Så fort som möjligt får du börja styrketräna armar och ben, cykla eller gå på en rullmatta.

Efter utskrivning blir återbesöken inledningsvis täta. Man behöver lämna blodprover en gång i veckan under det första halvåret efter transplantationen. Därefeter glesas besöken ut.

Vad händer i min vardag?

Efter transplantationen krävs livslång behandling med immunsänkande läkemedel för att förhindra avstötning av det nya hjärtat. Man får även ta blodproppsförebyggande-, blodtrycks- och blodfettssänkande mediciner. Under den första tiden efter ingreppet ges dessutom infektionsförebyggande läkemedel. Förutom medicineringen kan man leva ett relativt normalt liv med god livskvalitet med det nya hjärtat. 

Några saker att tänka på efter hjärttransplantation

Ät varierat, nyttigt och inte för mycket. Undvik rått, gravat och dåligt genomstekt kött, gravad och rökt fisk samt opastöriserade mejeriprodukter. Avstå från alkohol den första tiden eftersom levern påverkas av dina mediciner.

Motionera. Ett nytt hjärta tål ansträngning, men tänk på att det tar tid att träna upp konditionen igen efter lång sjukdom. Undvik tungt armarbete till dess att bröstbenet läkt, vilket brukar ta cirka tre månader.
Så snart du känner att du orkar går det bra att återuppta sexuallivet. Om du vill ha barn bör du tala med transplantationscentrum – det gäller både män och kvinnor eftersom det handlar om inställningen av de immunsänkande läkemedlen.

Låt bli naturmedel och naturläkemedel. Enda undantaget är omega 3-fettsyror. En del naturläkemedel påverkar dina andra mediciner.

Före behandling hos tandläkare och tandhygienist bör du äta antibiotika. Kontakta din läkare.

Avstå från tatuering och piercing. Alla ingrepp som innebär att man sticker hål på skinnet, öppnar en port in i kroppen för bakterier och risken för allvarliga infektioner ökar.

Vänta helst ett år med att resa utomlands och diskutera eventuella vaccinationer med din läkare.

Var försiktig med solen. De immunsänkande läkemedlen gör huden skörare och mer känslig.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Hjärttransplantation
Vetenskapligt ansvarig: Göran Dellgren, docent/överläkare, Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Uppdaterat: 2018-05-07