Vad skulle man inte ge för mer tid?

Detta är tankegångar Göran Dellgren ofta möter som överläkare vid Thoraxtransplantation där de tar hand om dem som behöver nya lungor och hjärtan. Här berättar han om vad som driver honom i forskningen.

Hur kan vi ge mer tid att leva till de som drabbas av hjärt-kärlsjukdom? Till vardags jobbar jag på Sahlgrenska Universitets­sjukhuset i Göteborg, men varje helg pendlar jag hem till min fru och våra hundar i Stockholm. Det gör mig extra tacksam för den tid vi får tillsammans.

Jag forskar för att ta reda på om en mekanisk hjärtpump kan ge de patienter som inte har möjlighet att transplanteras, mer tid att leva. Idag lider över 250.000 svenskar av hjärtsvikt, en sjukdom som gör att hjärtat sakta slutar fungera. Vi behandlar sjukdomen med mediciner, det enda botemedlet är transplantation. Bristen på donatorer är dock stor.

Idag anses inte en mekanisk pump som ett långsiktigt alternativ, utan bara som en kortsiktig lösning om du ska transplanteras. Kan vi visa på att pumpen fungerar som ett alternativ över tid, så kan den börja användas för att behandla hjärt­svikt och förlänga livet på patienter med flera år.

Forskning som den här vore inte möjlig utan de anslag vi får. Utan dig som givare.

Göran Dellgren, docent och universitetsöverläkare, sektionschef Thoraxtransplantation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.