Svimning ökar risk för allvarlig hjärthändelse

Personer som läggs in på sjukhus på grund av svimning har ökad risk för allvarliga hjärthändelser. Det visar en studie gjord vid synkopeenheten vid Lunds universitetssjukhus i Malmö.

Studien fyller en viktig kunskapslucka när det gäller synen på svimning och ortostatiskt lågt blodtryck hos personer utan tidigare hjärt-kärlsjukdomar. Vid ortostatiskt lågt blodtryck (OH) faller blodtrycket samtidigt som pulsen stiger.

Ökad risk för stroke

Svimning och lågt blodtryck har tidigare setts som ofarliga incidenter, men forskningen visar alltså en ökad risk för mer allvarliga hjärt-kärlhändelser. De som läggs in för både svimning och ortostatiskt lågt blodtryck har ökad risk för hjärtsvikt och förmaksflimmer medan de som läggs in för enbart svimning har ökad risk för hjärthändelser och förkalkad aortaklaff, aortastenos. De som läggs in för enbart ortostatiskt lågt blodtryck har ökad risk för stroke.

Vill hitta nya behandlingsmetoder

Studien ingår i ett större projekt som drivs av forskare vid synkopeenheten vid Lunds universitetssjukhus i Malmö och som syftar till att hitta effektiva diagnos- och behandlingsmetoder för patienter som av oklar anledning ofta svimmar eller drabbas av ortostatiskt lågt blodtryck.