Kan en pacemaker hjälpa vid hjärtsvikt?

Stämmer det att en pacemaker kan hjälpa oss med hjärtsvikt?

Det finns en speciell typ av pacemaker som kallas CRT och som fungerar mycket bra för många personer med hjärtsvikt. Tekniken går ut på att man samordnar sammandragningarna i hjärtats kammare. På så vis får hjärtat hjälp med att pumpa ut blodet i kroppen på ett mer effektivt sätt.

För många med CRT minskar symptomen på hjärtsvikt dramatiskt. Dessutom leder sviktpacemakern till bättre överlevnad och mindre återinsjuknanden i hjärtsvikt genom att hjärtat drar ihop sig och pumpförmågan förbättras.

Sviktpacemakern är framför allt värdefull för dem som har diagnosen vänstersidigt skänkelblock eller breda QRS-komplex på EKG och som har hjärtsvikt med sänkt pumpförmåga på hjärtat.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!