Hur gör jag för att inte förvärra min hjärtsvikt?

Jag fick nyligen diagnosen hjärtsvikt. Vad kan jag göra för att den inte ska förvärras?

Det finns mycket bra behandling vid hjärtsvikt. Basen är läkemedelsbehandling. I de flesta fall behövs såväl betablockerare såsom ACE-hämmare och aldosteronantagonister för att få hjärtat att återhämta sig och därefter förhindra att hjärtsvikten försämras. I många fall behövs vattendrivande läkemedel. Ofta kan patienten själv justera vattendrivande efter råd från hjärtsviktsmottagningen.

Vid hjärtsvikt kan man inte sätta in den rekommenderade dosen (måldosen) med en gång eftersom det kan leda till blodtrycksfall och försämring. I stället rekommenderades successivt ökande doser. Det görs allra bäst på så kallade hjärtsviktsmottagningar som finns på de flesta sjukhus. Det tar ofta 2–3 månader att nå måldos.

För de som har hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga behövs i hälften av fallen en implanterbar defibrillator för att behandla plötsliga livshotande hjärtrusningar.

Det är viktigt att du tar dina mediciner regelbundet och i rätt dos. Behandlingsprogrammen för hjärtsviktspatienter är individuellt anpassade och beslut om förändringar måste tas i samråd med din läkare.

Du bör även se över din livsstil. Om du röker ska du absolut sluta röka och du bör vara mycket måttlig med alkohol eftersom alkoholen påverkar hjärtat. Om du är överviktig bör du försöka gå ner i vikt. Ät mindre, men välj näringsriktig och mättande mat. Slutligen bör du röra på dig så mycket du orkar. Promenader är bra liksom vattengymnastik.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!