Skräddarsydd behandling skulle kunna minska förekomsten av stroke vid förmaksflimmer

Skräddarsydd behandling skulle kunna minska förekomsten av stroke vid förmaksflimmer

Vi ställer tre frågor till professor Jonas Oldgren vid Uppsala universitet som forskar om huruvida en skräddarsydd behandling kan minska förekomsten av stroke vid förmaksflimmer.

Beskriv din forskning?

– Cirka 370 000 personer i Sverige lider av förmaksflimmer och har därmed ökad risk för blodproppsorsakadstroke. Därför bör de flesta behandlas med blodförtunnande medel. Ett problem är dock att de metoder som används för att räkna fram risken för stroke och blödning inte håller måttet. Följden är att många patienter underbehandlas. Vi har tidigare visat att två specifika biomarkörer i blodet är kopplade till ökad risk för stroke vid förmaksflimmer. Tillsammans med patientens ålder och tidigare sjukdomshistoria – det vill säga om patienten redan haft en stroke – kan biomarkörerna förutsäga risken för stroke med bättre precision än den gamla metoden. En liknande metod kan även användas för att bättre beräkna den korrekta risken för blödning i samband med behandling med blodförtunnande medel.

Vilket är målet med forskningen?

– Vi vill utvärdera om skräddarsydd medicinsk behandling baserad på individens risk för stroke och blödning bedömd med de nya metoderna kan minska risken för stroke och död bättre än standardbehandling vid förmaksflimmer och utan ökad risk för allvarlig blödning.

Varför är forskningen viktig?

– Om vår metod visar sig minska strokesjuklighet och död kan den snabbt införlivas i rutinsjukvården och därmed omedelbart förbättra utsikterna för patienter med förmaksflimmer.