Kan förmaksflimmer leda till andra rytmrubbningar?

Kan förmaksflimmer leda till andra rytmrubbningar? Stämmer det att förmaksflimmer kan leda till andra, mer allvarliga hjärtrytmrubbningar?

Det är snarare så att en stor del av de som har förmaksflimmer redan har en annan underliggande hjärt-kärlsjukdom. Det kan till exempel vara högt blodtryck, hjärtsvikt eller kranskärlssjukdom. Vid förmaksflimmer med mycket hög hjärtfrekvens ökar risken för att utveckla en form av hjärtsvikt som kallas takykardi-kardiomyopati. Dessutom kan hög hjärtfrekvens leda till blodtrycksfall och syrebrist i hjärtmuskeln som kan leda till livshotande kammarrusning. Förutom proppförebyggande behandling får många patienter med förmaksflimmer därför förebyggande behandling som bromsar takten på flimret, oftast så kallade betablockare.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtrytmrubbningar
Vetenskapligt ansvarig: Lennart Bergfeldt, seniorforskare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare verksamhet kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Datum: 2019-04-29