Kan förmaksflimmer leda till andra rytmrubbningar?

Stämmer det att förmaksflimmer kan leda till andra, mer allvarliga hjärtrytmrubbningar?

Det är snarare så att en stor del av de som har förmaksflimmer redan har en annan underliggande hjärt-kärlsjukdom. Det kan t.ex. vara högt blodtryck, hjärtsvikt eller hjärtmuskelinflammation. Typ 2-diabetes eller giftstruma, det vill säga för stor produktion av sköldkörtelhormon, ökar också risken för förmaksflimmer. Vid förmaksflimmer med mycket hög hjärtfrekvens ökar risken för att utveckla en form av hjärtsvikt som kallas takykardi-kardiomyopati.