Finns det risk för att hjärtflimmer går i arv?

Finns det risk för att hjärtflimmer går i arv? Både farmor och morfar hade hjärtflimmer, som påverkade dem i olika utsträckning. Behöver jag vara orolig för att drabbas?

Med ”hjärtflimmer” avses oftast förmaksflimmer. Risken för detta ökar starkt med ökad ålder från 50-årsåldern. Några vanliga bidragande orsaker är hypertoni (högt blodtryck) och kranskärlssjukdom.

Ärftliga faktorer kan öka risken för förmaksflimmer, men i dagsläget rekommenderas inte undersökning av arvsmassan för bestämning av sådana faktorer. Om din farmor och morfar fick förmaksflimmer efter 60-årsåldern finns ingen anledning till oro, men om någon förälder i unga år har fått flimmer kan du ha ökad risk att drabbas.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtrytmrubbningar
Vetenskapligt ansvarig: Lennart Bergfeldt, seniorforskare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare verksamhet kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Datum: 2019-04-29