Är det farligt att ha förmaksflimmer?

Är det farligt att ha förmaksflimmer? Jag har förstått att förmaksflimmer är farligt, men på vilket sätt?

Ja, eftersom obehandlat förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Vid förmaksflimmer ökar risken för att en blodpropp ska bildas i vänster förmak och sedan följa med blodbanan upp till hjärnan. Därför får många personer med förmaksflimmer blodförtunnande läkemedel i förebyggande syfte. 

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtrytmrubbningar
Vetenskapligt ansvarig: Lennart Bergfeldt, seniorforskare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare verksamhet kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Datum: 2019-04-29