Är det farligt att ha förmaksflimmer?

Jag har förstått att förmaksflimmer är farligt, men på vilket sätt?

Ja, eftersom obehandlat förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Vid förmaksflimmer ökar risken för att en blodpropp ska bildas i ett förmak och sedan följa med blodbanan upp till hjärnan. Därför får personer med förmaksflimmer blodförtunnande läkemedel i förebyggande syfte.