Sjukdom och fel i hjärtats klaffar

Vid hjärtfel förekommer ofta blåsljud på hjärtat, exempelvis om det är små hål mellan hjärtats förmak och kammare eller om klaffarna har drabbats av förträngning eller läckage.

Ofta kan läkaren ställa en diagnos utifrån blåsljudets karaktär. I dag finns möjligheter att behandla, laga eller korrigera de flesta missbildningar i hjärtat.

Ovanligt med medfödda klaffel

Medfödda klaffel är ovanligare än de förvärvade, men vid medfödda missbildningar kan hjärtats alla fyra klaffar drabbas av förträngning eller läckage och ofta är även andra delar av hjärtat skadade. I dag upptäcks vissa medfödda hjärtfel tidigt hos nyfödda barn, medan andra ger sig till känna senare i livet.

Till medfödda klaffel räknas även bikuspid aortaklaff. Det är en missbildning som innebär att klaffen är försedd med två klaffblad i stället för normalt tre. 200 000 svenskar beräknas ha bikuspid aortaklaff, men majoriteten har inga besvär och behöver inte opereras.

Sjukdom i hjärtats klaffel

Sjukdom i en hjärtklaff kan leda till förträngning eller läckage i den aktuella klaffen. Förträngning och läckage kan förekomma i kombination.

Stenos (förträngning) innebär att klafföppningen har blivit trång och stel. Medan en frisk klaff är tunn, smidig och sluter tätt, är klaffen vid stenos oftast skrovlig och oeftergivlig. När klaffen inte kan öppnas normalt kan heller inte tillräckligt mycket blod passera och hjärtats effektivitet förmåga att pumpa ut tillräcklig mängd blod till kroppen begränsas.

Insufficiens (läckage) innebär att klaffbladen har förlorat sin förmåga att sluta tätt, i stället strömmar en del av blodet tillbaka till det förmak eller den kammare det kom ifrån. När en klaff inte stängs ordentligt och blodet backar måste hjärtat arbeta hårdare samtidigt som hjärtats pumpförmåga begränsas.

Oftast drabbas klaffarna i vänster förmak (mitralklaffen) och vänster kammare (aortaklaffen) av sjukdom.

Förträngning i aortaklaffen vanligast

Den vanligaste klaffsjukdomen är förträngning i aortaklaffen, aortastenos. Blodet får svårt att passera ut från vänster kammare och vidare till kroppspulsådern med syrebrist i organ och vävnader som följd.

Aortaklaffen kan även drabbas av läckage, aortaklaffinsufficiens. Tillståndet innebär att blod rinner tillbaka ned i vänster kammare som på sikt kan bli överbelastad.

Aortaklaffläckage kan i sin tur delas in i kroniskt eller akut läckage.

  • Kroniskt aortaklaffläckage kan bero på att den första delen av kroppspulsådern är utvidgad, exempelvis på grund av högt blodtryck under längre tid eller bindvävssjukdomar i aorta. Det leder till att klaffbladen dras isär. Läckaget kan även bero på bikuspid aortaklaff.
  • Akut aortaklaffläckage är ett ovanligt livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling. Ofta beror läckaget på en bakterieinfektion som förstör aortaklaffen eller på en bristning i väggen av stora kroppspulsådern.

Reumatisk feber möjlig orsak till mitralklaffstenos

Förträngning på mitralklaffen, mitralklaffstenos, är ett ovanligt tillstånd. En bakomliggande orsak kan vara reumatisk feber, som är en immunologisk reaktion efter en streptokockinfektion, exempelvis halsfluss eller scharlakansfeber. Utan behandling kan infektionen ge varaktig skada på hjärtklaffen.

Läckande mitralklaff, mitralklaffinsufficiens, är det näst vanligaste klaffelet och kan ha flera bakomliggande orsaker. Klaffen kan påverkas av ålder, skadas av en bakterieinfektion eller i sviterna av en hjärtinfarkt.

Primära sjukdomar i trikuspidalisklaffen är mycket ovanliga. Svårt lung- och hjärtsjuka liksom personer som har drabbats av flera hjärtinfarkter med dålig pumpförmåga i hjärtat som följd kan drabbas av läckage i klaffen.

Primära sjukdomar i pulmonalisklaffen förekommer i princip endast vid medfödda klaffel.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om hjärtklaffsjukdom som är faktagranskad av Anders Jeppsson, professor och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.