Sjukdom och fel i hjärtats klaffar

Sjukdomarna i hjärtats klaffar delas upp i medfödda och förvärvade klaffel. Klaffelen kan leda till förträngning (stenos) eller läckage (insufficiens) i den aktuella klaffen.

Stenos (förträngning) innebär att klafföppningen har blivit trång och stel. När klaffen inte kan öppnas normalt kan heller inte tillräckligt mycket blod passera. Hjärtats effektivitet och dess förmåga att pumpa ut den mängd blod som krävs till resten av kroppen begränsas.

Insufficiens (läckage) innebär att klaffbladen har förlorat sin förmåga att sluta tätt, i stället strömmar en del av blodet tillbaka till det förmak eller den kammare det kom ifrån. När en klaff inte stängs ordentligt och blodet backar måste hjärtat arbeta hårdare samtidigt som hjärtats pumpförmåga begränsas. Det blod som läcker tillbaka kan bidra till att ett högre tryck byggs upp i hjärta och lungor.

Medfödda klaffel

Medfödda klaffel innebär att klaffarna inte har utformats på rätt sätt under fosterstadiet. Medfödda klaffel är ovanligare än de förvärvade, men vid medfödda missbildningar kan hjärtats klaffar drabbas av förträngning eller läckage och ibland är även andra delar av hjärtat skadade. I dag upptäcks vissa medfödda hjärtfel tidigt hos nyfödda barn, medan andra ger sig till känna senare i livet.

Cirka 1 procent av alla barn som föds i Sverige har ett hjärtfel och en stor del av dem har förändringar i en eller flera klaffar. Till medfödda klaffel räknas även bikuspid aortaklaff.
200 000 svenskar beräknas ha bikuspid aortaklaff, men majoriteten har inga besvär och behöver inte opereras.

Förvärvade klaffel

Förvärvade klaffel uppstår efter sjukdom eller, vilket är vanligast, med stigande ålder. Förkalkningar av hjärtats klaffar vid hög ålder är den vanligaste orsaken till klaffsjukdom i Sverige.

Oftast drabbas klaffarna i vänster förmak (mitralklaffen) och vänster kammare (aortaklaffen) av sjukdom. Dessa klaffar reglerar blodflödet ut ur hjärtat till stora kroppspulsådern och trycket från blodet är betydligt högre jämfört med blodflödet till och i den högra hjärthalvan.

Aortaklaffen

Den vanligaste klaffsjukdomen är förträngning i aortaklaffen, aortastenos. Vid aortastenos har blodet svårt att passera ut från vänster kammare och vidare till kroppspulsådern vilket kan leda till syrebrist i organ och vävnader.

Aortaklaffen kan även drabbas av läckage, aortainsufficiens. Tillståndet innebär att blod rinner tillbaka ned i vänster kammare som på sikt kan bli överbelastad. Aortaklaffläckage kan i sin tur delas in i kroniskt eller akut läckage. Akut aortainsufficiens är ett ovanligt livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling. Ofta beror läckaget på en bakterieinfektion som förstör aortaklaffen eller på en bristning i väggen av stora kroppspulsådern.

Mitralklaffen

Läckande mitralklaff, mitralinsufficiens, är det näst vanligaste klaffelet och kan ha flera bakomliggande orsaker. Klaffen kan påverkas av ålder, skadas av en bakterieinfektion eller i sviterna av en hjärtinfarkt.

En orsak till läckage i mitralklaffen är att vänster kammare är förstorad och att klaffbladen dras isär. Klaffbladens ”upphängningsanordning” består av bindvävstrådar som är fästade i hjärtats muskelvävnad. Om vänster kammare förstoras följer trådarna med och töjs ut, vilket gör att klaffens öppning vidgas och börja läcka. Ibland kan bindvävstrådar gå av.

När mitralklaffen läcker backar blodet in i vänster förmak. I allvarligare fall kan förmaket tänjas ut och förstoras och till slut kan det leda till att för lite syresatt blod pumpas ut i kroppen.

Förträngning på mitralklaffen, mitralstenos, är ett ovanligt tillstånd. En bakomliggande orsak kan i så fall vara reumatisk feber, som är en immunologisk reaktion efter en streptokockinfektion, exempelvis halsfluss eller scharlakansfeber. Utan behandling kan infektionen ge varaktig skada på hjärtklaffen.

Trikuspidalisklaffen

Primära sjukdomar i trikuspidalisklaffen är mycket ovanliga. Svårt lung- och hjärtsjuka liksom personer som har drabbats av flera hjärtinfarkter med dålig pumpförmåga i hjärtat som följd kan drabbas av läckage i klaffen.

Pulmonalisklaffen

Primära sjukdomar i pulmonalisklaffen förekommer i princip endast vid medfödda klaffel.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtklaffsjukdom
Vetenskapligt ansvarig: Anders Jeppsson, thoraxkirurg och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Uppdaterat: 2018-05-07