Hjärtklaffsjukdom symtom

Symtom som trötthet, andnöd, hjärtklappning och yrsel kan vara tecken på hjärtklaffsjukdom. Om läkaren misstänker klaffel blir man remitterad till en hjärtspecialist för vidare utredning.

Vanligtvis ger förvärvade klaffsjukdomar inga eller ringa besvär till en början. En del personer förblir helt besvärsfria trots sitt klaffel, medan andra så småningom känner av fler symptom i takt med att klaffelet förvärras. Besvären kan variera betydligt från lätta symptom till akuta tillstånd som kräver omedelbar behandling.

Vanliga tecken är att man blir mer andfådd, att orken och konditionen gradvis blir sämre. Det blir tungt att gå i trappor och uppförsbackar. Efter hand förvärras besvären och man känner sig allmänt trött, kan drabbas av hjärtklappning, yrsel och svimning vid måttlig ansträngning. Andra signaler är bröstsmärtor, kärlkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Om hjärtat börjar svikta kan besvären uppstå även i vila.

Risk för sviktande hjärta

Hjärtklaffsjukdom, som antingen är medfödd eller förvärvad, kan orsaka hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen på ett tillfredsställande sätt. Cellerna i kroppen får för lite näring och syre vilket i första hand yttrar sig som diffusa symptom i form av trötthet och andfåddhet. Ett annat vanligt symptom vid hjärtsvikt är att vätska pressas ut i vävnaderna, ödem. Detta kan leda till svullnader på underbenen.

Sök vårdcentral

Symtom som trötthet, andnöd, hjärtklappning och yrsel kan vara tecken på hjärtklaffsjukdom och en undersökning bör göras av läkare på vårdcentral. Om läkaren misstänker klaffel blir man remitterad till en hjärtspecialist som gör en grundlig utredning.

Om andningen är tung eller om det gör ont i bröstet vid måttlig till tung ansträngning, men besvären går över när man har vilat i femton minuter, är det ett tecken på att man så snart som möjligt bör komma i kontakt med sin husläkare för undersökning och vidare utredning.

Ring 112 vid akuta symptom

Symptom kan också uppträda akut. Hjärtklaffarna kan skadas av hjärtinfarkt eller en aggressiv infektion. I båda fallen krävs akut behandling. Ring 112 för ambulans vid symptom som:

• stark, tryckande eller krampartad smärta i bröstet som varar i mer än 15 minuter

• diffus och obehaglig känsla i bröstet som varar i mer än 15 minuter

• bröstsmärtor i kombination med andnöd, kallsvettningar eller hjärtklappning

• plötsliga, svåra andningsbesvär i vila

• feber i kombination med andningsbesvär

• svimning vid ansträngning eller i vila utan uppenbar orsak

• plötslig försämring av redan känd hjärtsjukdom.


Källa:
Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtklaffsjukdom
Vetenskapligt ansvarig: Anders Jeppsson, thoraxkirurg och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Uppdaterat: 2018-05-07